Laagste prijs op het web
Gegarandeerde kwaliteit
Van eigen productie

Privacy- en cookiebeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Picto Promo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Picto Promo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Picto Promo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door persoonsgegevens over te maken aan Picto Promo, geef je je toestemming om deze te verwerken zoals omschreven in deze privacy-verklaring. Eén en ander is trouwens in herent aan de afname van diensten van Picto Promo en steunt op een gerechtvaardigd belang in het kader van de verstrekking van diensten.

Picto Promo neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens in verhouding tot de aard van de verwerkte persoonsgegevens.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten optimaal te kunnen voeren op maat van uw verwachtingen en interesses. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Picto Promo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Picto Promo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Picto Promo of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Communicatie
– Het onderhouden van de klantrelaties door middel van marketingacties (nieuwsbrieven en direct mailings)
– Het verstrekken van informatie om zo diensten uit te voeren op maat van uw interesse en verwachtingen
– Het aanbieden van klantenondersteuning door het verwerken van uw vragen en uw verzoeken
– Het analyseren van uw internetgebruik op onze website om onze diensten erop te kunnen afstemmen
– Het bieden van algemene dienstverlening (facturatiedoeleinden)
– Het aanbieden van het gebruik van onze sociale functies (wanneer u socialnetwork-functies van derden gebruikt, zoals ‘Facebook like’ kunnen deze functies geïntegreerd zijn in de Picto Promo website, om bijvoorbeeld inhoud van de website te delen met anderen of te participeren aan onze wedstrijden.)

Producten & diensten
– Om uw bestelde goederen goed op te volgen voor verzending
– Om uw bestelde goederen te laten leveren op het juiste adres
– Om uw bestelling op te volgen na verkoop

 Over welke gegevens gaat het?

Picto Promo mag voor bovengenoemde doeleinden de meegedeelde persoonsgegevens opslaan en verwerken, waaronder:

– De gegevens van de koper

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt en de verwerkte gegevens betreffen qua persoonsgegevens enkel gegevens die door u worden verstrekt aan ons om de diensten te kunnen uitvoeren of beheren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw afname van onze diensten, en zijn en worden beperkt tot wat noodzakelijk is om onze diensten te verstrekken. Er is op basis van de afgenomen diensten een gerechtvaardigd belang en noodzaak om bovenvermelde gegevens te verwerken.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De verwerkte persoonsgegevens worden wel opgeslagen op onze servers, die door ons worden beheerd en zich in de EU bevinden. U aanvaardt dat persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben, doch enkel voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Eén en ander doet niets af aan het feit dat GDPR en Privacy wetgeving op deze derden van toepassing kan zijn. Picto Promo kan immers niet instaan voor de locaties waar een derde (bv. klant of derde dienstverlener) de gegevens effectief opslaat, zelfs al worden hier verwerkersovereenkomsten voor afgesloten.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt in kader van eerder vernoemde verwerkingsdoeleinden zullen worden bewaard zolang u een contractuele relatie heeft met Picto Promo en diensten afneemt in het kader hiervan die worden beheerd op onze opslagmedia/ servers.

Daarna worden gegevens enkel passief bewaard, waar nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of omwille van lopende postcontractuele verbintenissen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om een e-mail te verzenden naar [email protected].

Klacht

Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die u ons toestuurt op [email protected].

Iedere betrokkene heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, voor België: de Privacy-commissie, in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, dan wel waar hij zijn werkplek heeft of waar de inbreuk werd begaan als hij meent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk maakt op de toepasselijke Europese regelgeving.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
[email protected]
De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.
 
 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Picto Promo
Industriepark 1003
3545 Halen
+32 11 20 10 51
[email protected]

Picto Promo is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer  0463.433.03

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Laagste prijs op het web
Gegarandeerde kwaliteit
Van eigen productie